برگزاری کلاس های پایگاه تابستانی

کلاس های پایگاه تابستانی مجمع علمی نخبگان طیّ 6 هفته ( از 9 مرداد ماه تا 19 شهریور ماه) در برگزار شد.

کلاس های پایگاه تابستانی مجمع علمی نخبگان طیّ 6 هفته ( از 9 مرداد ماه تا 19 شهریور ماه) در حال برگزاری است. فعالیت و برنامه ریزی هر پایه با توجّه به نیاز دانش آموزان و کار مدارس انجام میشود.

دوره 21 ( دوازدهم):

با توجه به اینکه دانش آموزان این پایه دوازدهم هستند و برای آمادگی جهت شرکت در کنکور سراسری برنامه ریزی می کنند، سالن مطالعه با رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی برای ایشان فراهم شد و تعداد از عزیزان این دوره با توجه به برنامه ریزی درسی شان از ساعت 8 صبح تا 22 در محل مجمع برای مطالعه حضور پیدا میکردند. همچنین برنامه مشاوره و برنامه ریزی فردی برای ایشان برقرار بود.

دوره 22 ( یازدهم):

با توجه به اینکه بیشتر مدارس فعالیت محدودی برای این پایه دارند و درس های کمتری تدریس میشود و از طرفی مجازی بودن سال تحصیلی گذشته روند یادگیری دروس اصلی را برای دانش آموزان این پایه با مانع ایجاد کرده بود، تصمیم بر این شد که کلاس های جمع بندی درس ریاضی و فیزیک به صورت کلاس های نکته-تست برای این دوره برگزار شود.

لذا مجموعه تستی بسیار قوی برای ایشان تهیه شد و تا حد امکان و با توجه به شرایط و شیوه نامه های بهداشتی کلاس ها در صحن مسجد به صورت حضوری برگزار میشد.

آزمونک هفتگی، امتحان میان ترم و پایان ترم نیز در دستور کار بود و مشاوره فردی نیز بر اساس نیاز دانش آموزان برگزار میشد.

همچنین جلسه فرهنگی هفتگی در روز دوشنبه برقرار بود.

دانش آموزان گروه المپیاد دوره نیز در روز های حضوری برای مطالعه و ارئه گزارش هفتگی در مجمع حضور پیدا میکردند.

دوره 23 ( نهم):
با توجه به اینکه زمان آزمون های ورودی مدارس اعلام نشده بود بنا بر این شد که کلاس های آموزشی پایه دهم برای دروس ریاضی و فیزیک برای این پایه برگزار شود و به هنگام اعلام قطعی تاریخ آزمون برنامه ای نیز برای پایه نهم برنامه ریزی شود.

کلاس های آموزشی پایه دهم دو هفته برگزار شد و پس از اعلام تاریخ آزمون ورودی مدارس یک هفته کلاس های همایش و جمع بندی پایه نهم برای دروس ریاضی، علوم، عربی، ادبیات و زبان انگلیسی برگزار شد.

همچنین جلسه فرهنگی با رویکرد پروژه نخبگی روزهای دوشنبه برگزار میشد.

دوره 24 ( هشتم):
در این پایه که اولین سال ورودشان به مجموعه بود، کلاس های المپیاد ریاضی ( مبحث هندسه و ترکیبیات) و همچنین جلسه فرهنگی با رویکرد پروژه نخبگی روزهای سه شنبه برگزار میشد.

فارغ التحصیلان:

طبق روال همه ساله، پس از اعلام نتایج اولیه کنکوربحث انتخاب رشته برای عزیزان دوره 20 پیگیری شد و همچنین کلاس های دوره تربیت مربی در طول تابستان برگزار شد.

به صورت چرخشی نیز بنا بر برگزاری اردو در آخر هفته بود که بیشتر هفته ها به خاطر شرایط کرونایی لغو میشد.