جهت آمادگی برای شرکت در آزمون های ورودی برگزار شد

همایش های جمع بندی دروس پایه نهم جهت آمادگی شرکت در آزمون ورودی مدارس برتر برای دروس ریاضی، علوم، عربی و زبان انگلیسی برگزار شد.


با توجه به اینکه زمان آزمون های ورودی مدارس اعلام نشده بود بنا بر این شد که کلاس های آموزشی پایه دهم برای دروس ریاضی و فیزیک برای این پایه برگزار شود و به هنگام اعلام قطعی تاریخ آزمون برنامه ای نیز برای پایه نهم برنامه ریزی شود.

کلاس های آموزشی پایه دهم دو هفته برگزار شد و پس از اعلام تاریخ آزمون ورودی مدارس یک هفته کلاس های همایش و جمع بندی پایه نهم برای دروس ریاضی، علوم، عربی، ادبیات و زبان انگلیسی برگزار شد.

علاوه بر این همچنین جلسه فرهنگی با رویکرد پروژه نخبگی روزهای دوشنبه برگزار میشد.