در روز عید سعید غدیر خم انجام شد

توزیع ۵۰۰ پرس غذای گرم و بسته های فرهنگی در روز عید سعید غدیر خم در محله استاد معین صورت گرفت.


همزمان با عید سعید غدیر خم با کمک های مردمی و همت گروه جهادی المهدی عجل الله فرجه توزیع ۵۰۰ پرس غذای گرم و بسته های فرهنگی در روز عید سعید غدیر خم در محله استاد معین صورت گرفت.

به هنگام توزیع غذا، بسته های فرهنگی تهیه شده که توسط اعضای مجمع علمی نخبگان آماده شده بود نیز توزیع میشد.

همچنین هدایایی مخصوص کودکان تهیه شده بود که به کودکان تقدیم میشد.